Kontakt

Obchodné oddelenie:
email: obchod@koverta.sk
tel. č.: +421 948 482 266

Projektové oddelenie:
email: design@koverta.sk
tel. č.: +421 911 298 341

Účtovné oddelenie:
email: financie@koverta.sk
tel. č.: +421 905 482 266

Ochrana osobných údajov:
email: dpo@koverta.sk
tel. č.: +421 905 482 266

 

Venaco s.r.o.
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 27111/N
Sídlo: J.C. Hronského 3427/6, 949 07 Nitra
IČO: 45648107
IČ DPH: SK2023076407
Zast.: Roman Vendžúr, konateľ
tel.č.: +421 948 482 266
email: roman.vendzur@koverta.sk

Showroom
Areál Conrex s.r.o., Dlhá 846/89, 949 01 Nitra

 

Kontaktný formulár