Informácie o cookies

Súbor cookie je malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve určitých webových stránok stiahnu do vášho zariadenia.

Na webových stránkach Koverta používame cookies nevyhnutné pre fungovanie webu a niekoľko analytických cookies.

Cookies zlepšujú vaše prehliadanie tým, že umožňujú webovej stránke zapamätať si vaše akcie a preferencie. To znamená, že tieto informácie nemusíte znova zadávať zakaždým, keď sa vrátite na web alebo pri prehliadaní z jednej stránky na druhú. Cookies tiež poskytujú informácie o tom, ako ľudia používajú tento web, napríklad či ide o ich prvú návštevu alebo či sú častým návštevníkom.

Aké cookies používame a prečo?

Niektoré cookies sú potrebné na to, aby ste mohli prehliadať našu webovú stránku, používať jej funkcie a pristupovať k zabezpečeným oblastiam. Použitie týchto cookies je nevyhnutné pre fungovanie webovej stránky. Ako príklad možno uviesť cookies, ktoré sledujú priebeh vypĺňania formuláru, ktorý je rozdelený na viac stránok. Sú nevyhnutne potrebné na to, aby sme vedeli jednotlivé časti tohto formuláru spojiť.

Tiež používame funkčné cookies na zapamätanie vašich rozhodnutí alebo informácií, ktoré ste poskytli, ako sú vaše používateľské meno alebo jazyk. To nám umožňuje prispôsobiť náš web špecificky vašim preferenciám. Funkčné cookies sú napríklad autentifikačné cookie, ktoré sa používajú počas trvania relácie (alebo pretrvávajú, ak súhlasíte s funkciou „pamätať si ma“), ktorá používateľom umožňuje automaticky sa autentifikovať pri následných návštevách alebo získať prístup k autorizovanému obsahu na stránkach. Funkčné cookies, ktoré používame, zahŕňajú aj bezpečnostné cookies, zamerané na detekciu zneužitia, napríklad opakované neúspešné pokusy o prihlásenie. Tieto cookies sú nastavené na konkrétnu úlohu zvyšovania bezpečnosti služby.

Ako spoločnosť, ktorá sa snaží poskytnúť čo najlepší zážitok pri používaní našich webových stránok, používame veľa nástrojov, ktoré nám pomáhajú vylepšovať naše webové stránky. Na tento účel používame analytické cookies na zhromažďovanie informácií o tom, ako používate náš web a ako často. Tieto cookies zhromažďujú informácie na štatistické účely a používajú iba pseudonymné identifikátory, ktoré vás priamo neidentifikujú. Tieto cookies používame na odhad počtu jedinečných návštevníkov, na zlepšenie našich webových stránok a na zistenie najvyhľadávanejších slov vo vyhľadávacích nástrojoch, ktoré vedú na webovú stránku. Tieto cookies sa nepoužívajú na zacielenie online marketingu. Tieto cookies používame na zistenie výkonnosti našich webových stránok a na vykonanie relevantných vylepšení s cieľom vylepšiť vaše prehliadanie.

Cookies potrebné pre fungovanie webu

Názov Účel
_ab Používa sa v súvislosti s prístupom k administrácii webu.
_secure_session_id Používa sa v súvislosti s navigáciou cez obchod.
Cart Používa sa v súvislosti s nákupným vozíkom.
cart_sig Používa sa v súvislosti s pokladňou.
cart_ts Používa sa v súvislosti s pokladňou.
checkout_token Používa sa v súvislosti s pokladňou.
Secret Používa sa v súvislosti s pokladňou.
Secure_customer_sig Používa sa v súvislosti s prihlásením zákazníka.
storefront_digest Používa sa v súvislosti s prihlásením zákazníka.

Analytické cookies

Názov Účel
_landing_page Používa sa na sledovanie vstupných stránok (landing pages).
_orig_referrer Používa sa na sledovanie vstupných stránok (landing pages).
_s Analytické nástroje Shopify.
_shopify_fs Analytické nástroje Shopify.
_shopify_s Analytické nástroje Shopify.
_shopify_uniq Analytické nástroje Shopify.
_shopify_visit Analytické nástroje Shopify.
_shopify_y Analytické nástroje Shopify.
_y Analytické nástroje Shopify.
_shopify_sa_p Analytické nástroje Shopify spojené s marketingom.
_shopify_sa_t Analytické nástroje Shopify spojené s marketingom.
tracked_start_checkout Analytické nástroje Shopify spojené s pokladňou.

Ako dlho budú cookies uložené v mojom zariadení?

Doba, po ktorú súbor cookie zostáva na vašom zariadení, závisí od toho, či ide o „trvalý“ alebo „relačný“ súbor cookie. Relačné cookies sa vymažú po skončení prehliadania (relácie). Trvalé cookies sú uchované, kým nevyprší ich platnosť alebo kým sa neodstránia. Väčšina cookies, ktoré používame, sú trvalé a ich platnosť vyprší medzi 30 minútami a dvomi rokmi od dátumu ich uloženia do vášho zariadenia. Viac informácií o ich odstraňovaní pred vypršaním platnosti nájdete v sekcii nižšie.

Ako ovládať cookies?

Cookies môžete ovládať a spravovať rôznymi spôsobmi. Majte na pamäti, že odstránenie alebo blokovanie cookies môže mať negatívny vplyv na vašu užívateľskú skúsenosť a časti našej webovej stránky už nemusia byť úplne prístupné.

Väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, ale môžete si vybrať, či budete akceptovať cookies pomocou nastavení vášho prehliadača. Ďalšie informácie o úprave nastavení alebo o tom, ako blokovať, spravovať alebo filtrovať cookies, nájdete v dokumentácii vášho prehliadača.